Oblíbený je domeček, protoţe dítěti připomíná v přeneseném smyslu domov - bezpečí,

tudíž se nebojí do něj vlézt, přistupuje ke hře. Dále také jsou používány pískoviště,

kolotoč, houpačky. Aktivním prvkem ve hře dítěte jsou především rodiče nebo prarodiče,

kteří dítěti pomáhají ve vyuţívání prolézaček a kontrolují, aby se dítě neporanilo.

Slouţí k rozvoji hrubé motoriky a koordinace těla..

 

 Okolo dětského pískoviště a roztroušeně podél plotu hřiště

budou vysázeny africké kopřivy. Celý povrch hřiště mimo prolézačky bude osázen

trávou-od hlavního bloku zeleně při plotu oddělujícím obě hřiště směřuje linie

úhlopříčkou směrem do pravého horního rohu podél prolézaček po lezeckou stěnu, kde

se stočí a hranice oddělující trávu a pryţovou dlaţbu bude kolmá na plot. Zbytek plochy

hřiště bude pokryt jiţ výše zmíněnou pryţovou dlaţbou. Oba podklady budou odděleny

nízkými dřevěnými sloupky-palisádou.

Led osvětlení

LED technologie se stává zejména v posledních letech velmi skloňovaným tématem. Tato situace pramení především z mnoha výhod, které tato technologie poskytuje. Patří k nim:
 nízká spotřeba energie v porovnání s ostatními technologiemi, která je přibližně desetinová v porovnání s klasickými žárovkami, poloviční oproti úsporným žárovkám a přibližně třetinová v porovnání s kompaktními zářivkami
LED páskynabízejí jednu z nejúčinnějších přeměn elektrické energie na svítivou
 dlouhá životnost, která se pohybuje kolem 50 000 hodin. Životnost LED je cca 25krát delší než u klasických žárovek, 10krát delší než u kompaktních zářivek)
 okamžitý start po zapnutí. Zářivky potřebují určitý čas na start a náběh do plné svítivosti – vteřiny až minuty totéž platí i o úsporných žárovkách
 počet zapnutí neovlivňuje životnost LED žárovky – zářivkám i klasickým žárovkám nesvědčí časté zapínání a vypínání, výrazně se snižuje jejich životnost
 vyzařované světlo neobsahuje UV záření – na rozdíl od zářivek a výbojek
 nevyzařují IR složku (infračervené záření) jako klasické žárovky
 stabilní nekmitavé světlo – zářivky a výbojky často vyzařují nepříjemné kmitavé světlo
LED žárovky neobsahují žádné nebezpečné látky, jako je rtuť, kterou obsahují zářivky, a stávají se tak velice nebezpečným odpadem
LED technologie splňují požadavky kladené směrnicí RoHS směrnice – týká se redukce obsahu nebezpečných látek v elektronických zařízeních
 široký rozsah provozních teplot
 široký pracovní rozsah napájecích napětí
 RGB barevná škála a lepší podání barev
Technologie LED žárovek je celkově šetrná k životnímu prostředí a lze ji jednoznačně zařadit mezi technologie, které mají nesporný význam pro ochranu životního prostředí. Jedná se především o výrazné úspory ve spotřebě elektrické energie, které se druhotně projeví v omezení produkce CO2, vznikajícího při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách.    Oproti zářivkám a úsporným žárovkám neobsahují LED žárovky žádné příměsi nebezpečných látek (zářivky obsahují rtuťové páry), a nestávají se tak ekologickou zátěží pro budoucí generace. Také produkují neblikavé světlo a v důsledku toho pomáhají snižovat rizika bolesti hlavy a migrén, které mnozí mají z neustálé práce pod blikajícím zářivkovým světlem.
K rozšíření LED žárovek a LED pásků do běžných domácností a firem také nepřímo vyzývá Evropská unie, kde bylo schváleno nařízení EK založené na směrnici Evropského parlamentu o ekodesignu výrobků, které zakáže žárovky, přesněji světelné zdroje s horší než definovanou energetickou třídou, ve schváleném časovém harmonogramu.

 Zdroje led osvětlení:

1. LED žárovky
2. LED trubice
3. LED reflektory
4. LED podhledová svítidla
5. LED pásky
6. kompletní LED svítidla

LED žárovky


Žárovky se tedy dělí podle typu patice od nejznámější patice E27, která se vyskytuje ve většině běžných svítidel, přes patice tzv. „bodových“ světel GU10 až po méně používané patice typu G4 471 apod. Jejich další dělení spočívá v teplotě světla, které se běžně pohybuje od 3 000 do 6 000 kelvinů. Pro lehčí orientaci zákazníka a prodejce se uvádí mimo teplotu také barva světla, kdy 3 000 kelvinů odpovídá žluté barvě světla, 4 500 kelvinu světlu běžné žárovky a 6 000 kelvinů je pak již světlo bílé. Každý typ žárovky poté dodává v provedení bez možnosti stmívání nebo s ním a v různých výkonech, které u některých typů začínají již na 1W. Tyto žárovky se většinou používají ve větším množství například ve víceramenných lustrech apod.  Za další možný způsob dělení lze považovat také světelný úhel, což je nově zavedená veličina, která se u běžných žárovek nezmiňuje. LED žárovky nabízí rozmezí úhlů od 30° do 140°. Nabídka žárovek je velmi rozmanitá co do výkonu, tvaru i typu žárovky a způsobu chlazení použité elektroniky.LED trubice


 LED trubice, nahrazují trubice zářivkové a jsou svou délkou, tvarem i způsobem montáže shodné s běžnými trubicemi. Trubice nabízí v základní délce 60, 120 a 150 centimetrů. Také zde je možnost výběru z teploty světla mezi studenou a teplou, avšak konstrukce těchto trubic umožňuje také kombinaci těchto dvou a je označována jako trubice dichromatická. Trubice se nedělí podle světelných úhlů, protože ten je u všech shodný, a sice 130°.


LED reflektory


LED reflektory se dělí opět dle barvy na studenou a teplou a dále se liší konstrukcí neboli počtem svítivých diod. Hlavním parametrem však zůstává jejich světelný výkon, který začíná na 10 W a končí u 200 W. Reflektory dále mají stupeň krytí dle certifikace IP65, což označuje, že výrobek je prachu a voděodolný a je vhodný na venkovní použití. Tyto reflektory jsou určeny převážně k průmyslovému použití.


LED podhledová svítidla

Tato kategorie výrobků obsahuje již kompletní řešení svítidla, které se instaluje jako celek. Tato svítidla lze opět rozdělit podle teploty světla, světelného úhlu, výkonu a tvaru kulatá, čtvercová nebo obdélníková. Výkon těchto svítidel začíná na 3 W a končí na 39 W.

 

LED pásky

LED pásky jsou velmi specifickým druhem výrobku. Jsou nabízeny po metrech, přičemž se stříhají po 5ti centimetrech. Společnost nabízí opět teplou a studenou variantu, které se dále ještě dělí podle výkonu pásku a sice 9,5 W a 14,4 W. Pásky lze všechny bez problému stmívat, a tudíž odpadá stmívací varianta jako u žárovek. Speciálním druhem je pak RGB LED pásek, který se dodává se speciálním ovladačem barev. Tento pásek zvládá celé barevné spektrum RGB.


LED pouliční osvětlení

Pouliční osvětlení řeší společnost dvěma způsoby. V prvním lze instalovat LED žárovky namísto současných sodíkových žárovek, kde se používají především žárovky o vyšším světelném výkonu. Druhým způsobem je kompletní nabídka přímo LED pouličních svítidel, kdy se při výměně nebo montáži instaluje celé svítidlo. Tato instalace je časově náročnější, světlo je však efektivnější, jelikož je svítidlo designované k tomuto účelu.

 

 

LED žárovka a celkově LED technologie je zatím nejúčinnější způsob, jakým proměnit elektrickou energii ve světlo. Tyto zdroje lze nahradit buď klasickými žárovkami, které ovšem díky výše zmíněné legislativní úpravě již nejsou povoleny, nebo halogenovými žárovkami, které spotřebou nijak neexcelují. Za nejbližší substitut můžeme pravděpodobně považovat úspornou žárovku, případně zářivku. Ani ty však nedosahují kvalit LED osvětlení v podání barev, dlouhém startu na plnou svítivosti, životnosti a spotřebě.

 

Nejen domácnosti chtějí šetřit. Trend úspor v reakci na zvyšující se ceny energií zasahuje téměř všechna odvětví. V menších obcích se kvůli úsporám na noc vypíná veřejné osvětlení, což mimo jiné snižuje bezpečnost obyvatel. A právě tyto obce by se mohly stát významným zákazníkem. V porovnání s klasickými sodíkovými lampami má navržené LED řešení až o 80 % menší spotřebu, výrazně lepší podání barev a také životnost. Instalací těchto svítidel do obcí by se tak opět mohlo svítit déle a za nižší cenu. 
Další kategorií jsou veřejné instituce - divadla, muzea, kina, galerie atd. Všude je třeba relativně dlouho svítit, v muzeích jsou exponáty běžně osvětleny celý den, a nejedná se zrovna o úsporná svítidla. Jsou používány halogenové žárovky, aby bylo podání barev co nejlepší. S tímto problémem, tedy barevným podáním, nemá LED technologie problém, a proto by mohla být vhodným substitutem za současné halogenové žárovky. Dosahovaná úspora nákladů na osvětlení se pochopitelně zvyšuje s počtem hodin, které se denně prosvítí

Kontakt